За Крачунова Консалтинг Интернешанъл

МЕЖДУНАРОДНА КОНСУЛТАНСКА КОМПАНИЯ

Компанията Крачунова Консулт е създадена през 2016 година, като заложената идея е максимално да удовлетворява нуждите на клиентите. 

Всеки един възникнал казус не винаги е еднозначен и не винаги касае единствено една сфера на консултации. Целите на Крачунова Консулт са да обхване всички възникнали страни на проблема и да даде удовлетворяваща консултация на клиентите за разрешаване на техните казуси. Не на последно място и да спести времето на клиентите.

Всички знаем, че времето е пари и трябва да успяваме да спестяваме и двете. 

Мечтата е път към вдъхновението. Вдъхновението - път към страстта. Страстта събужда куражът. Той изгражда волята. Волята изпълва сърцето ни, което единствено е способно да въплъти мечтата!
Моята работа е моя страст, моя мечта и мое вдъхновение! Куражът ми идва от удовлетворението на клиентите! Волята ми е изградена от опита! Сбъдването на мечтите зависи само от нас!
Веселка Крачунова

Our History

2016

Компанията

Крачунова Консулт е създадена през 2016 година, като заложената идея е максимално да удовлетворява нуждите на клиентите.

Всеки един възникнал казус не винаги е еднозначен и не винаги касае единствено една сфера на консултации. Целите на Крачунова Консулт са да обхване всички възникнали страни на проблема и да даде удовлетворяваща консултация на клиентите за разрешаване на техните казуси. Не на последно място и да спести времето на клиентите.

Всички знаем, че времето е пари и трябва да успяваме да спестяваме и двете.

2017

През 2017 година основателката на компанията Крачунова Консулт специализра  чрез стипендия за магистърска степен международно бизнес право и интелектуална собственост към един от най-престижните университети по право в САЩ, а именно Chicago-Kent College of Law. В тази година тя се запознава със светила в международното бизнес право и възниква идеята да организира съществуващата вече компания като междуродна чрез откриване на филиали в различни държави от ЕС.

2018-2020

Следват няколко години усилена работа с клиенти от страната и чужбина през които компанията се специализира и утвърждава в сферата на Данъчно и облигационно право, Административно право, Бизнес и финанси, Строителство и сделки с недвижими имоти, Интелектулна собственост – регистрация на търгвски марки в ЕС, откриване на нови фирми/ различни видове юридически лица/ вкл. и ЮЛНЦ – фондации. Една от интересните сфери в които компанията работи е и юридически консултации на международни конкурси за красота – LADY UNIVERSE, MRS BULGARIA, MRS. LADY OF THE YEAR.

2021

След преминаването на световната пандемия от COVID 19 много от бизнесите по Света и у нас се сриват, но не и компанията Крачунова Консулт. 

Тя поема по нов път като приема новото си име “ Крачунова Консалтинг Интернешанъл” и открива първия си международен офис в гр. Атина – столицата на Гърция. 

Линията на работа на международната компания продължава в същите сфери, но и разширява дейността си като стартира работа с колеги на свободна практика- адвокати в различни сфери и от различни националности. Целите на компанията са да покрият максимално юридическите нужди на клиентите. Също така стартираме и работа с партнъори от други сфери на бизнеса като счетоводство, финанси, маркетинг, реклама, недвижими имоти, Финансиране по Европейски програми, електронни технологии, банкови консултации. 

2022

Предстои….