Practice Areas

How Can We Help You?

Компанията „Крачунова Консалтинг Интернешанъл“ е специализирана в съдействие, медиаторство и мониторинг при договаряне в различни бизнес, финансови и правни сфери. Ние Ви предлагаме безкомпромисно добри услуги за разрешаване на Вашите казуси.

Ние разполагаме с отлични адвокати, финансисти, банкери, счетоводители, ПР специалисти, маркетинг и мениджмънт професионалисти, дизайнери, търговци, туристически агенти, специалисти по недвижими имоти, програмисти….

Компанията има широка гама от възможности за консултации и максимално покритие на Вашите възникнали казуси.

01.

Данъчно право

Консултации по данъчно и финансово право в България, Гърция и Англия, страните от ЕС.

02.

Семейно право

Консултации и изготвяне на брачни и предбрачни договори, развод по взаимно съгласие, Споразумение за поделяне на правата при отглеждане на деца и др.

03.

Облигационно право

Изготвяне на индивидуални договори в различни сфери.

04.

Право на интелектуална собственост

Консултации и регистрация на търговски марки в България и страните от ЕС.

05.

Наследствено право

Завещания, дарения, делби и всичко свързано с наследтсвото.

06.

Строителство

Подготовка на документи, разрешителни, договори за учредяване права върху имоти / суперфиция/, договори с подизпълнители, с крайни потребители.

07.

Изпълнителни дела

Подготовка, проверка и водене на изпълнителни дела. Проверки и работа с ЧСИ, правна защита.

08.

Медиация при създаване на нови бизнес отношения

Посредничество, договаряне, медиация и мониторинг в сферите: фармацевтика, естетична медицина, право, мода, строителство, продажба на недвижими имоти.

Get Started with Your Case

Call us: +359 895677744 + 359 895677733

01.

Данъчно право

02.

Семейно право

03.

Облигационно право

04.

Право на интелектуална собственост

05.

Наследствено право

06.

Строителство

07.

Изпълнителни дела

08.

Медиация при създаване на нови бизнес отношения